Hjemmesiden fungerer ikke. Vi arbejder på at få det rettet op!

Bestyrelsen

Hjertestarter

Så blev hjertestarteren intalleret ved nr. 5. Vi holder indvielse med kort kursus i brugen – når Corona gør det muligt. Indtil da – brug hjertestarteren – hvis I får behov!! Tryk på overskriften – hvis I vil se vidunderet på sin plads! Bestyrelsen

Dispensation til udskiftning af vindue med dør i hus 58-159 (3-plans huse)

Roskilde Kommunes dispensation er lagt under punktet Teknik. Bestyrelsen

Tak for en god generalforsamling

Generalforsamlingen er vel overstået. Referatet vil blive lagt på hjemmesiden og husstandsomdelt, når vi har fået det trykt. Ligeledes vil den nye bestyrelse blive præsenteret, når vi har haft det første konstituerende møde. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Tilbud på hækklipning

På sidste års generalforsamling blev det besluttet, at vi sætte hækhøjden op til 1,80 m. Det betyder, at vi nu skal sikre, at alle hække holder dette mål. Hækkene skal samtidig klippes ind, så de ikke rækker ud over belægningskanten. Bestyrelsen har indhentet dette tilbud fra gartnern