Status for cykle- og gangstien, der går fra Himmelev Bygade (nord for Netto) til Vestre Kirkevej (syd for kælkebakken) har nu været igennem hele den politiske beslutningsproces.

Den 16. februar besluttede Roskilde Byråd endelig, at stien optages som offentlig sti. Hidtil har Roskilde kommune registreret stien som privat fælles sti.

Baggrunden for byrådets beslutning om ændring af stiens status er, at Grundejerforeningen Terrasserne, som ejer en del af stien ved Terrasserne, har fremsendt begrundet ønske om, at stien optages som en offentlig sti.

I Grundejerforeningen har stiens status være genstand for årtiers diskussioner. Det er nu et afsluttet kapitel, og ansvaret for vedligeholdelse mv. påhviler nu Roskilde Kommune.

Imidlertid er der fortsat mange større, fælles, fremadrettede renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, der kommer til at påhvile Grundejerforeningen og dermed grundejerne i fællesskab – fx kloak, stam- og stikveje, interne stier – herunder belægning, kvækfliser mv.

Vis alle nyheder