Ejerskifte / flytning

I grundejerforeningens vedtægter paragraf 5 stk. 3 står der: “Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskifte til foreningen … ,,”

De oplysninger grundejerforeningen har brug for i denne forbindelse er:

• Ejerskiftedato/overtagelsesdag
• Navn på ejer indtil overtagelsesdag (tidligere ejer)
• Navn på ejer efter overtagelsesdag (nyejer)
• Ny adresse på tidligere ejer efter fraflytningen

Bestyrelsen henstiller til, at vedlagte skema altid benyttes ved meddelelse om ejerskifte, da det letter bestyrelsens arbejde med registrering af ejerskifte.

FLYTTEMEDDELELSE – til udprint

Seneste nyheder

Hjertestarter

Så blev hjertestarteren intalleret ved nr. 5. Vi holder indvielse med kort kursus i brugen – når Corona gør det muligt. Indtil da – brug hjertestarteren – hvis I får behov!! Tryk på overskriften –...

Læs mere

Tilbud på hækklipning

På sidste års generalforsamling blev det besluttet, at vi sætte hækhøjden op til 1,80 m. Det betyder, at vi nu skal sikre, at alle hække holder dette mål. Hækkene skal samtidig klippes ind, så de...

Læs mere