Bestyrelsen fortsatte torsdag den 5. maj forberedelserne af den ordinære generalforsamling torsdag den 9. juni. Der indkommet et forslag fra fra terrasseboer om parkering på vendepladser. Bestyrelsen arbejder med forslag om bl.a. principper for renovering af grønne fællesarealer, renholdelse og snerydning på stier, det videre arbejde med renovering af asfalt mv. Regnskabet er revideret.

I henhold til vedtægterne skal der vælges formand og et bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen samt suppleanter.

Den 23. maj er det planen, at bestyrelsen lægger sidste hånd på dagsorden med bilag, der sendes pr. mail og lægges op på hjemmesiden.

Vis alle nyheder