Hems

Her kommer der en ny tekst: Beskrivelse af mulighed for hems – husk at lave en indledende tekst. Den nuværende er indforstået. Suppler evt. med foto fra en bolig, der har bygget en hems

Her finder du tegninger og beregninger til Hems:

Alle tegninger og øvrige oplysninger er givet som en service. Det er op til den enkelte at sikre sig at oplysningerne er korrekte og fuldstændige i forhold til egen bolig.

Hems – Forstærkning af tagkonstruktion med stål & limtræ
Hems – projekt
Hems – principiel tilladelse
Hems – principiel tilladelse bilag A3
Detalje til hovedprojekt
Detalje tegninger vedr. spær
Krav ved omlægning af varmeledninger

Husk at anmelde opførelsen af hems til Roskilde Kommune inden opstart.

I skal være opmærksom på flg., som har været gældende siden tilslutningen til fjernvarme i 2013: ”Der må ikke udføres arbejde af nogen art på Roskilde Varmes ledninger (i dag Fors) – heller ikke af autoriseret VVs’er. Fremtidige omlægninger af rørføring må kun ske efter skriftlig tilladelse og i samråd med Roskilde Forsyning”.

Mailkorrespondance med Roskilde Kommune vedr. bebyggelsesgrad og ansøgning om dispensation – september 2014:

Hemse og overdækninger – bebyggelsesgrad – svar for Roskilde Kommune

Seneste nyheder

Noget om parkering

Kære Terrasseboer Vi har lagt mærke til, at nogle af vendepladserne her i Terrasserne bliver brugt som parkeringspladser, og vi ville bare lige minde jer om, at det ikke er meningen. Vi ved, det kan...

Læs mere