I henhold til vedtægternes § 9 har bestyrelsen indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Himmelev Sognegård torsdag den 25. november. Indkaldelsen er udsendt via mail og findes under generalforsamling under fanen foreningen på denne hjemmeside.

Baggrunden er, at Roskilde Kommune har besluttet ny affaldssorteringen pr. 1. maj 2022.

Det betyder, at der indføres nye, ekstra containere med 370 liter opdelt i to rum hhv. til pap, papir, karton og til plast og mad- & drikkevarekartoner til hver matrikel. De to hidtidige containere på hver 240 liter bevares.
Roskilde Kommune åbner mulighed for, at Grundejerforeningen etablerer fælles containere.

Det er det generalforsamlingen handler om.

Et forslag om en fælles løsning for den nye sortering fra grundejerforeningens arbejdsgruppe om affaldssortering blev fremlagt ved bestyrelsesmødet den 11. oktober 2021.

Forslaget ville indebære placering af mindst i alt 30 containere (660 liter og 770 liter), hvis vi betaler for ugetømning. Prisen herfor er mindst 44.700 kr. svarende til 283 kr. pr. matrikel.

Placering af 30 containere vil kræve inddragelse af nye fællesområder og udvidelse af eksisterende containerpladser.

Hvis vi ikke betaler for ugetømning, skal der placeres 76 containere på fællesarealerne.

Efter gennemgangen og drøftelse af forslaget besluttede bestyrelsen, at der ikke stilles forslag om etablering af fælles løsning for den nye sortering. Konsekvensen er, at Roskilde Kommune i maj 2022 leverer de nye containere til hver matrikel.

For at afsøge alle muligheder for at undgå 3 containere på den enkelte matrikel besluttede bestyrelsen, at arbejdsgruppen arbejder videre med forslag til eventuel fælles løsning for metal og glas. Kommunens krav er her placering af 6 glascontainere (660 liter) og 6 metalcontai

Resultatet af arbejdsgruppens arbejde forelægges generalforsamlingen.

Vis alle nyheder