Storskrald

På baggrund af ændrede regler fra har Grundejerforeningen ikke aktuelt etableret fælles ordning for afhentning af storskrald.

Bestyrelsen vil se på de nye regler og overveje, om der på grundlag heraf kan stilles forslag til fælles ordning. En fælles ordning vil under alle omstændigheder indebærer, at den enkelte terrasseboer skal sortere og placere korrekt i containere, der opstilles over en weekend en eller flere gange om året.

Roskilde Kommune giver en mulighed for mod betaling at få afhentet storskrald. Det er beskrevet her.

Haveaffald

Haveaffald skal afleveres i haveaffaldsgården ved nr. 5. Haveaffaldet skal afleveres løst, det vil sige ikke i sække, papkasser eller lignende.

Haveaffald, der må afleveres i haveaffaldsgården, omfatter alt affald fra beskæring og klipning i egne haver. Andet affald som f.eks. brædder, stolper, jord og kaningødning må ikke afleveres i haveaffaldsgården. Haveaffaldsgården bliver tømt efter behov.

Genbrugsordning

Vi er i bebyggelsen underlagt Roskilde Kommunes affaldssortering. Vi har valgt at hver parcel har containere til “Bio og restaffald” og “Metal og glas” Containere til papir er opsat flere steder, så den enkelte husstand har container indenfor rækkevidde.

Papirtyper, der må kommes i papircontainerne, omfatter aviser, ugeblade, reklametryksager, konvolutter og lign. – samt karton.

Pap, æggebakker, pizzabakker, mælkekartoner samt papir, der er tilsmudset af f.eks. olie, maling, madvarer eller andet, kan ikke genanvendes og må ikke lægges i containerne. Se evt. Roskilde Kommunes affaldssortering hvis du er i tvivl.

Papircontaineren må ikke blokeres af papkasser og diverse, og der må ikke stilles poser og lignende ved siden af containerne, da kommunen kun tømmer containerne.

Papaffald afleveres i kommunenes containere eller på genbrugspladsen. Containerplacering i Himmelev – Papcontainere i Himmelev området

Endvidere findes der i Roskilde Kommune en ordning til bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald (brochure fås hos kommunen).
Endelig kan den enkelte grundejer benytte KARA containerplads. Bestyrelsen henstiller til, at grundejerne benytter sig af denne ordning så vidt muligt, da vi derved kan reducere udgifterne til den fælles afhentning af storskrald.

Seneste nyheder

Bål og bajere Sct. Hans aften

Det er lykkedes at samle samme til et lille bål, som vi tænder kl. 21.00, torsdag den 23. juni. Alle terrassebeboere med evt. gæster er velkomne ved bålpladsen. Grundejerforeningen har BAJERE (lidt hvidvin) og vand...

Læs mere

Indkaldelsen til generalforsamlingen

Indkaldelsen med bilag til den ordinære generalforsamling torsdag den 9. juni udsendes i dag og er til at finde her på hjemmesiden - under foreningen. Der skal skal vælges nye/nyt medlem af bestyrelsen. Alle terrasseboere...

Læs mere

Generalforsamling 9. juni

Bestyrelsen fortsatte torsdag den 5. maj forberedelserne af den ordinære generalforsamling torsdag den 9. juni. Der indkommet et forslag fra fra terrasseboer om parkering på vendepladser. Bestyrelsen arbejder med forslag om bl.a. principper for renovering...

Læs mere

Cykle- og gangstien optages som kommunal sti

Status for cykle- og gangstien, der går fra Himmelev Bygade (nord for Netto) til Vestre Kirkevej (syd for kælkebakken) har nu været igennem hele den politiske beslutningsproces. Den 16. februar besluttede Roskilde Byråd endelig, at...

Læs mere

Renovering af fællesarealer

Som mange nok har set, er vores gartnerfirma gået i gang med at renovere nogle fællesarealer. Bestyrelsen har prioriteret og besluttet denne renovering bl.a. på baggrund af havevandringen sidste år. I mellemgangen mod nord ved...

Læs mere

Storskrald – ingen afhentning i januar

Der bliver ikke hentet storskrald i januar 2022. Som noget nyt må RTR-gruppen ikke afhente storskrald som hidtil. Det skyldes arbejdsmiljømæssige hensyn til medarbejderne, der hidtil har sorteret og slæbt hårde hvidevarer, tungt brændbart mv....

Læs mere

Ingen fælles containere

Der bliver ikke etableret fælles affaldscontainere på Terrasserne. Efter velforberedt oplæg fra Grundejerforeningens arbejdsgruppe om affaldssortering stemte flertallet ved den ekstraordinære generalforsamling 25. november imod, at der arbejdes videre med fælles containere. Baggrunden for beslutningen...

Læs mere

Ny affaldssortering pr. 1. maj 2022

I henhold til vedtægternes § 9 har bestyrelsen indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Himmelev Sognegård torsdag den 25. november. Indkaldelsen er udsendt via mail og findes under generalforsamling under fanen foreningen på denne hjemmeside. Baggrunden...

Læs mere