Storskraldsordning

Vi har fra grundejerforeningens side indgået en aftale med en vognmand om en storskraldsordning, som indebærer, at vi får afhentet storskrald 2 gange årligt henholdsvis i januar og august.
Vognmanden afhenter skraldet i løbet af dagen i flere omgange alt efter skraldets beskaffenhed.
Løst affald skal være i gennemsigtige poser, kasser eller lignende.

Næste gang: 23. august.

Sorteringsvejledning: Storskrald

Haveaffald

Haveaffald skal afleveres i haveaffaldsgården ved nr. 5. Haveaffaldet skal afleveres løst, det vil sige ikke i sække, papkasser eller lignende.

Haveaffald, der må afleveres i haveaffaldsgården, omfatter alt affald fra beskæring og klipning i egne haver. Andet affald som f.eks. brædder, stolper, jord og kaningødning må ikke afleveres i haveaffaldsgården. Haveaffaldsgården bliver tømt efter behov.

Genbrugsordning

Vi er i bebyggelsen underlagt Roskilde Kommunes affaldssortering. Vi har valgt at hver parcel har containere til “Bio og restaffald” og “Metal og glas” Containere til papir er opsat flere steder, så den enkelte husstand har container indenfor rækkevidde.

Papirtyper, der må kommes i papircontainerne, omfatter aviser, ugeblade, reklametryksager, konvolutter og lign. – samt karton.

Pap, æggebakker, pizzabakker, mælkekartoner samt papir, der er tilsmudset af f.eks. olie, maling, madvarer eller andet, kan ikke genanvendes og må ikke lægges i containerne. Se evt. Roskilde Kommunes affaldssortering hvis du er i tvivl.

Papircontaineren må ikke blokeres af papkasser og diverse, og der må ikke stilles poser og lignende ved siden af containerne, da kommunen kun tømmer containerne.

Papaffald afleveres i kommunenes containere eller på genbrugspladsen. Containerplacering i Himmelev – Papcontainere i Himmelev området

Endvidere findes der i Roskilde Kommune en ordning til bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald (brochure fås hos kommunen).
Endelig kan den enkelte grundejer benytte KARA containerplads. Bestyrelsen henstiller til, at grundejerne benytter sig af denne ordning så vidt muligt, da vi derved kan reducere udgifterne til den fælles afhentning af storskrald.

Seneste nyheder

Ny affaldssortering pr. 1. maj 2022

Roskilde Kommune har besluttet ny affaldssorteringen pr. 1.maj 2022. Det betyder, at der indføres nye, ekstra containere med 370 liter opdelt i to rum hhv. til pap, papir, karton og til plast og mad- &...

Læs mere

Havevandring den 13. september

Det er nu muligt igen at gå havevandring på Terrasserne sammen med gartnerfirmaet Krøyer Voss og bestyrelsen. Det sker mandag den 13. september kl. 16:30. Vi mødes ved nr. 5. Formålet med havevandringen er, at...

Læs mere

Højere kontingent

Generalforsamlingen den 9. juni 2021 besluttede at forhøje kontingentet fra 450 kr. til 500 kr. månedligt. Dette er nu effektueret med opkrævningen for juli.

For bestyrelsen

Hans Henrik

Læs mere

Sct. Hans på Terrasserne 2021

Bestyrelsen inviterer til en simpel Sct. Hans-markering: BÅL & BAJERE Vi tænder et lille bål kl. 21.00. Alle terrassebeboere med evt. gæster er velkomne. Grundejerforeningen har BAJERE og vand med! Som tidspunktet indikerer, er der...

Læs mere

Ny formand

Generalforsamlingen har valgt Hans Henrik Olsen - Terrasserne 111 - som foreningens nye formand. Bestyrelsen fortsætter uændret og konstituerer sig mandag d. 21. juni. Jeg siger TAK for tillid og opbakning gennem årene - Birgitte...

Læs mere

Hjertestarter

Så blev hjertestarteren intalleret ved nr. 5. Vi holder indvielse med kort kursus i brugen – når Corona gør det muligt. Indtil da – brug hjertestarteren – hvis I får behov!! Tryk på overskriften –...

Læs mere

Tilbud på hækklipning

På sidste års generalforsamling blev det besluttet, at vi sætte hækhøjden op til 1,80 m. Det betyder, at vi nu skal sikre, at alle hække holder dette mål. Hækkene skal samtidig klippes ind, så de...

Læs mere