Storskrald

På baggrund af ændrede regler fra har Grundejerforeningen ikke aktuelt etableret fælles ordning for afhentning af storskrald.

Bestyrelsen vil se på de nye regler og overveje, om der på grundlag heraf kan stilles forslag til fælles ordning. En fælles ordning vil under alle omstændigheder indebærer, at den enkelte terrasseboer skal sortere og placere korrekt i containere, der opstilles over en weekend en eller flere gange om året.

Roskilde Kommune giver en mulighed for mod betaling at få afhentet storskrald. Det er beskrevet her.

Haveaffald

Haveaffald skal afleveres i haveaffaldsgården ved nr. 5. Haveaffaldet skal afleveres løst, det vil sige ikke i sække, papkasser eller lignende.

Haveaffald, der må afleveres i haveaffaldsgården, omfatter alt affald fra beskæring og klipning i egne haver. Andet affald som f.eks. brædder, stolper, jord og kaningødning må ikke afleveres i haveaffaldsgården. Haveaffaldsgården bliver tømt efter behov.

Genbrugsordning

Vi er i bebyggelsen underlagt Roskilde Kommunes affaldssortering. Vi har valgt at hver parcel har containere til “Bio og restaffald” og “Metal og glas” Containere til papir er opsat flere steder, så den enkelte husstand har container indenfor rækkevidde.

Papirtyper, der må kommes i papircontainerne, omfatter aviser, ugeblade, reklametryksager, konvolutter og lign. – samt karton.

Pap, æggebakker, pizzabakker, mælkekartoner samt papir, der er tilsmudset af f.eks. olie, maling, madvarer eller andet, kan ikke genanvendes og må ikke lægges i containerne. Se evt. Roskilde Kommunes affaldssortering hvis du er i tvivl.

Papircontaineren må ikke blokeres af papkasser og diverse, og der må ikke stilles poser og lignende ved siden af containerne, da kommunen kun tømmer containerne.

Papaffald afleveres i kommunenes containere eller på genbrugspladsen. Containerplacering i Himmelev – Papcontainere i Himmelev området

Endvidere findes der i Roskilde Kommune en ordning til bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald (brochure fås hos kommunen).
Endelig kan den enkelte grundejer benytte KARA containerplads. Bestyrelsen henstiller til, at grundejerne benytter sig af denne ordning så vidt muligt, da vi derved kan reducere udgifterne til den fælles afhentning af storskrald.

Seneste nyheder

Storskrald – ingen afhentning i januar

Der bliver ikke hentet storskrald i januar 2022. Som noget nyt må RTR-gruppen ikke afhente storskrald som hidtil. Det skyldes arbejdsmiljømæssige hensyn til medarbejderne, der hidtil har sorteret og slæbt hårde hvidevarer, tungt brændbart mv....

Læs mere

Ingen fælles containere

Der bliver ikke etableret fælles affaldscontainere på Terrasserne. Efter velforberedt oplæg fra Grundejerforeningens arbejdsgruppe om affaldssortering stemte flertallet ved den ekstraordinære generalforsamling 25. november imod, at der arbejdes videre med fælles containere. Baggrunden for beslutningen...

Læs mere

Ny affaldssortering pr. 1. maj 2022

I henhold til vedtægternes § 9 har bestyrelsen indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Himmelev Sognegård torsdag den 25. november. Indkaldelsen er udsendt via mail og findes under generalforsamling under fanen foreningen på denne hjemmeside. Baggrunden...

Læs mere

Havevandring den 13. september

Det er nu muligt igen at gå havevandring på Terrasserne sammen med gartnerfirmaet Krøyer Voss og bestyrelsen. Det sker mandag den 13. september kl. 16:30. Vi mødes ved nr. 5. Formålet med havevandringen er, at...

Læs mere

Højere kontingent

Generalforsamlingen den 9. juni 2021 besluttede at forhøje kontingentet fra 450 kr. til 500 kr. månedligt. Dette er nu effektueret med opkrævningen for juli.

For bestyrelsen

Hans Henrik

Læs mere

Sct. Hans på Terrasserne 2021

Bestyrelsen inviterer til en simpel Sct. Hans-markering: BÅL & BAJERE Vi tænder et lille bål kl. 21.00. Alle terrassebeboere med evt. gæster er velkomne. Grundejerforeningen har BAJERE og vand med! Som tidspunktet indikerer, er der...

Læs mere

Ny formand

Generalforsamlingen har valgt Hans Henrik Olsen - Terrasserne 111 - som foreningens nye formand. Bestyrelsen fortsætter uændret og konstituerer sig mandag d. 21. juni. Jeg siger TAK for tillid og opbakning gennem årene - Birgitte...

Læs mere

Hjertestarter

Så blev hjertestarteren intalleret ved nr. 5. Vi holder indvielse med kort kursus i brugen – når Corona gør det muligt. Indtil da – brug hjertestarteren – hvis I får behov!! Tryk på overskriften –...

Læs mere