Storskrald

På baggrund af ændrede regler fra har Grundejerforeningen ikke aktuelt etableret fælles ordning for afhentning af storskrald.

Bestyrelsen vil se på de nye regler og overveje, om der på grundlag heraf kan stilles forslag til fælles ordning. En fælles ordning vil under alle omstændigheder indebærer, at den enkelte terrasseboer skal sortere og placere korrekt i containere, der opstilles over en weekend en eller flere gange om året.

Roskilde Kommune giver en mulighed for mod betaling at få afhentet storskrald. Det er beskrevet her.

Haveaffald

Haveaffald skal afleveres i haveaffaldsgården ved nr. 5. Haveaffaldet skal afleveres løst, det vil sige ikke i sække, papkasser eller lignende.

Haveaffald, der må afleveres i haveaffaldsgården, omfatter alt affald fra beskæring og klipning i egne haver. Andet affald som f.eks. brædder, stolper, jord og kaningødning må ikke afleveres i haveaffaldsgården. Haveaffaldsgården bliver tømt efter behov.

Genbrugsordning

Vi er i bebyggelsen underlagt Roskilde Kommunes affaldssortering. Vi har valgt at hver parcel har containere til “Bio og restaffald” og “Metal og glas” Containere til papir er opsat flere steder, så den enkelte husstand har container indenfor rækkevidde.

Papirtyper, der må kommes i papircontainerne, omfatter aviser, ugeblade, reklametryksager, konvolutter og lign. – samt karton.

Pap, æggebakker, pizzabakker, mælkekartoner samt papir, der er tilsmudset af f.eks. olie, maling, madvarer eller andet, kan ikke genanvendes og må ikke lægges i containerne. Se evt. Roskilde Kommunes affaldssortering hvis du er i tvivl.

Papircontaineren må ikke blokeres af papkasser og diverse, og der må ikke stilles poser og lignende ved siden af containerne, da kommunen kun tømmer containerne.

Papaffald afleveres i kommunenes containere eller på genbrugspladsen. Containerplacering i Himmelev – Papcontainere i Himmelev området

Endvidere findes der i Roskilde Kommune en ordning til bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald (brochure fås hos kommunen).
Endelig kan den enkelte grundejer benytte KARA containerplads. Bestyrelsen henstiller til, at grundejerne benytter sig af denne ordning så vidt muligt, da vi derved kan reducere udgifterne til den fælles afhentning af storskrald.

Seneste nyheder

Generalforsamling 8. juni

Datoen for generalforsamlingen skal varsles i god tid - faktisk senest 1. februar. Årets ordinære generalforsamling holder vi torsdag den 8. juni i Himmelev Sognegård.

Læs mere

Tak til Bent

Alt-mulig-mand Bent stopper som bekendt pr. 1.januar 2023 med at arbejde for Grundejerforeningen. Bent har gennem mange år ydet en stor indsats for Grundejerforeningen og dermed medlemmerne. I den anledning holder bestyrelsen et lille åbent...

Læs mere

Havevandring søndag den 18. september

Bestyrelsen har pr. mail 26. august indbudt til årets havevandring. Den foregår søndag den 18. september kl. 15. I møder bare op ved nr. 5.  Havevandring er en fælles gåtur i de grønne områder, som...

Læs mere

Bål og bajere Sct. Hans aften

Det er lykkedes at samle samme til et lille bål, som vi tænder kl. 21.00, torsdag den 23. juni. Alle terrassebeboere med evt. gæster er velkomne ved bålpladsen. Grundejerforeningen har BAJERE (lidt hvidvin) og vand...

Læs mere

Indkaldelsen til generalforsamlingen

Indkaldelsen med bilag til den ordinære generalforsamling torsdag den 9. juni udsendes i dag og er til at finde her på hjemmesiden - under foreningen. Der skal skal vælges nye/nyt medlem af bestyrelsen. Alle terrasseboere...

Læs mere

Generalforsamling 9. juni

Bestyrelsen fortsatte torsdag den 5. maj forberedelserne af den ordinære generalforsamling torsdag den 9. juni. Der indkommet et forslag fra fra terrasseboer om parkering på vendepladser. Bestyrelsen arbejder med forslag om bl.a. principper for renovering...

Læs mere

Cykle- og gangstien optages som kommunal sti

Status for cykle- og gangstien, der går fra Himmelev Bygade (nord for Netto) til Vestre Kirkevej (syd for kælkebakken) har nu været igennem hele den politiske beslutningsproces. Den 16. februar besluttede Roskilde Byråd endelig, at...

Læs mere