Trævedligeholdelse (facade)

På generalforsamlingen i 2010 blev følgende farvevalg godkendt til vores træværk:

Gori – Marehalm nr. 703
Gori – Grøn Umbra nr. 720
Gori – Kærgrøn nr. 718
Gori – Trykimprægneringsgrøn (transparent)

Ved valg af træbeskyttelse af andre mærker end Gori indebærer dette, at der skal vælges dækkende træbeskyttelse i farver, der svarer til Goris farvenumre angivet oven for.

Fra Farvehuset, Helligkorsvej 11, 4000 Roskilde har vi fået flg. tilbud:

"Vi tilbyder heldækkende træbeskyttelse i de Gori farver I har som brugbare. Vi har alle opskrifter/farver leveret i det Norske Gjøco Herregårdsmaling i 9 ltr. til  999,00 og i 3 ltr. til 398,00. I skal blot oplyse at det er til Terrasserne/grundejerforeningen så får I rabatten."

I henhold til områdets deklaration punkt 12, stk. d, afsnit 4 har bestyrelsen fastsat følgende bestemmelser:

Træfacaden opdeles i 2 typer:

a. Vinduer, terrassedøre, udvendig beklædning, altaner, carporte, hegn og lignende

Vedligeholdelse skal ske med et anerkendt træbeskyttelsesmiddel af en grønlig nuance. Vedligeholdelse skal foretages så ofte, at træet ikke rådner eller tørrer ud. Undtaget herfra er de tilfælde, hvor alle ejere i en rækkehusblok er enige om en anden farve, som dog kun må være brunlig eller farveløs. Forslag om farveændring skal underskrives af alle ejerne af de pågældende ejendomme og godkendes af bestyrelsen.

b. Hoveddøre

Vedligeholdelse skal ske med et anerkendt træbeskyttelsesmiddel, som ikke må være en af følgende farvenuancer: hvid, gul og blå. Desuden henstilles der til, at der af hensyn til helheden kun anvendes dæmpede farver (f.eks. jordfarver).

Sanktion

Såfremt vedligeholdelsen ikke foretages i henhold til denne bestemmelse, er grundejerforeningen berettiget til, efter skriftligt varsel, at lade arbejdet udføre for den pågældende grundejers regning.

Seneste nyheder

Græsslåning på den vestlige del af "kælkebakken"

Gartnerfirmaet har planlagt at slå græs på fredag, men det er ikke en fejl, når gartnerne ikke slår alt græsset på "kælkebakken". Bestyrelsen har som forsøg besluttet, at græsskråningen vest for beplantningen på skråningen ”kælkebakken”...

Læs mere

1. maj er frist for forslag til generalforsamlingen

Som tidligere adviseret holder vi ordinær generalforsamling torsdag den 8. juni, kl. 19:00 i Himmelev Sognegård.  Forslag, som I måtte ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde  senest mandag den 1. maj. Det kan ske via e-mail...

Læs mere

Generalforsamling 8. juni

Datoen for generalforsamlingen skal varsles i god tid - faktisk senest 1. februar. Årets ordinære generalforsamling holder vi torsdag den 8. juni i Himmelev Sognegård.

Læs mere

Tak til Bent

Alt-mulig-mand Bent stopper som bekendt pr. 1.januar 2023 med at arbejde for Grundejerforeningen. Bent har gennem mange år ydet en stor indsats for Grundejerforeningen og dermed medlemmerne. I den anledning holder bestyrelsen et lille åbent...

Læs mere

Havevandring søndag den 18. september

Bestyrelsen har pr. mail 26. august indbudt til årets havevandring. Den foregår søndag den 18. september kl. 15. I møder bare op ved nr. 5.  Havevandring er en fælles gåtur i de grønne områder, som...

Læs mere

Bål og bajere Sct. Hans aften

Det er lykkedes at samle samme til et lille bål, som vi tænder kl. 21.00, torsdag den 23. juni. Alle terrassebeboere med evt. gæster er velkomne ved bålpladsen. Grundejerforeningen har BAJERE (lidt hvidvin) og vand...

Læs mere

Indkaldelsen til generalforsamlingen

Indkaldelsen med bilag til den ordinære generalforsamling torsdag den 9. juni udsendes i dag og er til at finde her på hjemmesiden - under foreningen. Der skal skal vælges nye/nyt medlem af bestyrelsen. Alle terrasseboere...

Læs mere