Varmeforsyning og -rør

Her kommer der en ny tekst: Fortæl om varmeforsyningen og de krav, der er til at rode med rørene. Skriv også gerne, hvem man skal kontakte, hvis varmen forsvinder eller der er brud

Grundejerforeningen Terrasserne overgik pr. 8. oktober 2013 til fjernvarme som afregnes direkte med Fors. I den forbindelse overtog forsyningsselskabet ansvaret for fjernvarmerørene, der er ført over vore lofter.

I skal være opmærksomme de regler om ændringer fjernvarmerørenes forløb, som har været gældende siden tilslutningen til fjernvarme i 2013:

”Der må ikke udføres arbejde af nogen art på Roskilde Varmes ledninger (i dag Fors) – heller ikke af autoriseret VVS’er. Fremtidige omlægninger af rørføring må kun ske efter skriftlig tilladelse og i samråd med Roskilde Forsyning”.

Med andre ord: alle ændringer af rørføringen på lofterne skal nu som før være godkendt hos Fors

Seneste nyheder

Noget om parkering

Kære Terrasseboer Vi har lagt mærke til, at nogle af vendepladserne her i Terrasserne bliver brugt som parkeringspladser, og vi ville bare lige minde jer om, at det ikke er meningen. Vi ved, det kan...

Læs mere